Odpowiedzialny za obszar finansów. Pełni nadzór nad obszarem finansów spółek medycznych w portfelu PZU Zdrowie SA. Dyrektor Biura Planowania i Kontrolingu Grupy PZU. 

Szerokie doświadczenie zdobywał przy tworzeniu funkcji kontrolingu i finansów w spółce i grupie kapitałowej. Z Grupą PZU związany od początku kariery zawodowej (2003 roku).

Rozpoczynał pracę w Biurze Planowania i Kontrolingu PZU Życie SA, przechodząc przez kolejne stopnie – od specjalisty do kierownika zespołu. Od roku 2009 jest Dyrektorem ds. Ubezpieczeń na Życie w Biurze Planowania i Kontrolingu – Kontroler Finansowy spółki PZU Życie SA, odpowiedzialny za procesy planowania strategicznego i operacyjnego, raportowania oraz nadzór nad kosztami działalności bieżącej i projektowej. 

Od początku zaangażowany w budowę filaru Zdrowie w ramach kolejnych Strategii Grupy PZU – od momentu powołania Spółki PZU Zdrowie SA, w której pełni funkcję Członka Zarządu ds. Finansów. 

Jednocześnie pełni funkcje Członka Rad Nadzorczych w wybranych spółkach zależnych spółki PZU Zdrowie, nadzorując obszar finansów. W ramach PZU Zdrowie odpowiada za procesy finansowe oraz kontroling, a także nadzoruje funkcję compliance. 

Od roku 2016 jest Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu odpowiedzialnym za funkcję kontrolingu w Grupie PZU, w szczególności proces planowania strategicznego i operacyjnego, raportowania zarządczego oraz na potrzeby GPW, kontroling spółek zależnych, kontrolę kosztów działalności bieżącej i projektów oraz biznesów ubezpieczeniowych. 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Metody Wyceny Spółek Kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych. Uzyskał dyplom z rachunkowości zarządczej – CIMA Diploma In Management Accounting. Absolwent programu rozwojowego dla Liderów Grupy PZU – Versatile Leadership.