Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył podyplomowe kursy z administracji i studia MBA na University of Kentucky oraz podyplomowe studia z zarządzania w administracji publicznej w  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. 

Ma bogate doświadczenie w administracji państwowej i samorządowej, a także w instytucji nadzoru ubezpieczeniowego. Zajmował stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Biurze Rzecznika Ubezpieczonych oraz Kancelarii Prezydenta. Ostatnio pełnił funkcje Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał za obszar współpracy międzynarodowej, wdrażania europejskich funduszy społecznych oraz informatyzacji.