Raport stanowi wynik ponad półrocznych prac zespołu ekspertów, którzy zebrali i ustrukturyzowali wiedzę na temat 74 start-upów medycznych w Polsce, co według różnych szacunków stanowi od jednej trzeciej do połowy całego rynku. Oprócz sylwetek  firm zaprezentowane zostały statystyki na temat finansowania start-upów, poziomu ich rozwoju czy ekspansji zagranicznej. Wśród opisanych inicjatyw znalazły się m.in. firmy oferujące urządzenia do zdalnego monitorowania rehabilitacji, chorób płuc, takich jak astma czy POChP, telemedyczny stetoskop, algorytmy do oceny badań obrazowych  wspierające jakość i efektywność pracy lekarzy radiologów.

PZU Zdrowie jako partner główny publikacji współpracuje ze start-upami przy opracowywaniu rozwiązań obsługowych i medycznych dla swoich pacjentów, m.in. symptom checker do weryfikacji objawów i jak najlepszego dopasowania specjalizacji lekarskiej.

Wizją PZU Zdrowie jest wyznaczanie standardów opieki zdrowotnej. Chcemy, aby nasze usługi odpowiadały na potrzeby pacjentów, dlatego cały czas śledzimy innowacyjne rozwiązania. Z najbardziej zaawansowanymi start-upami prowadzimy pilotaże lub wdrażamy ich pomysły. Moją ambicją jest nawiązać współpracę z licznymi przedsiębiorstwami i wspólnie odmieniać rynek opieki zdrowotnej w Polsce – komentuje Julita Czyżewska, Prezes Zarządu PZU Zdrowie.

Raport został zaprezentowany w trakcie konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020” zorganizowanej przez portal Termedia na Zamku Królewskim 16 stycznia 2020 roku. W trakcie panelu „Dane medyczne, AI i startupy w zdrowiu” specjaliści z obszaru innowacji medycznych dyskutowali m.in. na temat wspólnej strategii dotyczącej sztucznej inteligencji, współpracy między start-upami, a podmiotami leczniczymi i dostępu do danych medycznych w celu rozwoju AI.

Poniżej prezentujemy wybrane wnioski z raportu:

•    Ponad jedna trzecia start-upów medycznych jest na etapie ekspansji, a blisko połowa na etapie posiadania własnego produktu i/lub jego komercjalizacji. Co ciekawe, aż 93 proc. deklaruje, że ma opracowany model biznesowy dla swojego pomysłu.
•    Blisko 46 proc. start-upów medycznych oferuje rozwiązania telemedyczne, a 35 proc. urządzenia medyczne, blisko 40 proc. zajmuje się danymi medycznymi, a 30 proc. sztuczną inteligencją.
•    Ponad połowa start-upów medycznych dysponuje funduszami w kwocie do 2 mln zł, jedna czwarta ma finansowanie na poziomie 2-10 mln zł, a około 10 proc. na poziomie ponad 10 mln zł. 
•    Blisko 84 proc. start-upów poszukuje dodatkowych źródeł finansowania, w kwotach od 0,5 mln zł do 40 mln zł.
•    Zdecydowana większość start-upów deklaruje chęć ekspansji zagranicznej, jednak tylko niespełna 20 proc. wykazuje dochody ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, a kolejne 20 proc. posiada podpisane listy intencyjne z zagranicznymi partnerami.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu „Top Disruptors in Healthcare” dostępnym na: http://www.pfsz.org/wp-content/uploads/2020/01/Raport-_Top-Disruptors-in-Healthcare_.pdf