Ostatnia aktualizacja: 20.03.2020 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że pomimo wprowadzenia na terenie Polski stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i podejmowanymi działaniami w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego, dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco realizować usługi Medycyny Pracy.

Zapewniamy, że w tym trudnym czasie podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby Państwa komfort związany z korzystaniem z naszych usług pozostał na najwyższym poziomie.

Badania Medycyny Pracy, nadal mogą być umawiane w sposób określony w umowie, w tym poprzez infolinię Medycyny Pracy.

Jednocześnie, zgodnie z poprzednimi komunikatami, do momentu podjęcia przez organy państwowe decyzji regulujących funkcjonowanie Medycyny Pracy w tym wyjątkowym okresie, zapewniamy 100% zwrotu kosztów za usługi Medycyny Pracy, zrealizowane poza siecią placówek PZU Zdrowie.

Jeśli chcesz otrzymać zwrot:
•         wyślij skan faktury na adres: zwroty_refundacje@pzu.pl 
•         wpisz w temacie maila: zwrot-medycyna pracy
Faktury na firmę muszą posiadać dane Pacjenta: imię, nazwisko, PESEL oraz datę wystawienia skierowania. Przy badaniach wstępnych dodatkowo dane adresowe Pacjenta.

Regularnie monitorujemy sytuację oraz komunikaty wydawane przez organy państwowe. O wszelkich zmianach dotyczących obsługi będziemy Państwa informować.