Debatę zainaugurowały wystąpienia metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nyczawiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego, zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorza Błażewskiego oraz gościa specjalnego Nuncjusza Apostolskigo w Polsce Abp. Salvatore Pennachio, który zaprezentował stanowisko Watykanu wobec wyzwań zdrowotnych. Światowy Dzień Chorego, ustanowiony z inicjatywy papieża Jana Pawła II w celu zwrócenia uwagi na problemy i potrzeby osób chorych, obchodzony jest już po raz 28. 

Debata poświęcona dialogowi z pacjentem, zgromadziła liczną reprezentację systemu ochrony zdrowia – kilkudziesięciu przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pacjenckich i obywatelskich, instytucji naukowych i leczniczych. Obecni byli m.in. Krystyna Wechmann - Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Paweł Wójtowicz - Prezes MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, Teresa Matulka - Prezes Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie, Barbara Pepke - Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei, Anna Śliwińska - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Filip Nowak - Zastępca Prezesa NFZ ds. Operacyjnych, mec.  Piotr Mierzejewski z Zespółu ds. Zdrowia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i wielu innych.

W spotkaniu wzięła udział także Julita Czyżewska, prezes Zarządu PZU Zdrowie SA. Perspektywa pacjenta jest dla nas najważniejsza i wokół niej skoncentrowane są nasze działania jako operatora medycznego. Wszystkie wdrażane w PZU Zdrowie rozwiązania nakierowane są na usprawnienie procesu leczenia, poprawę jakości obsługi oraz wygodę w korzystaniu z usług medycznych. Wierzę, że współpraca prywatnego i publicznego sektora opieki medycznej odbywa się z korzyścią dla pacjenta, dlatego PZU Zdrowie chętnie wspiera takie inicjatywy jak debata „Ja Pacjent” – komentuje Julita Czyżewska.

„Medyczna Racja Stanu” to think tank powołany do istnienia w 2016 roku z inicjatywy niezależnych środowisk eksperckich skupionych wokół problematyki zdrowia w Polsce. Do twórców tego społecznego przedsięwzięcia należą Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska Unia Onkologii oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. 

Więcej informacji o Medycznej Racji Stanu oraz pełny zapis debaty dostępne są na stronie think tanku.


PZU Zdrowie jest ogólnopolskim operatorem medycznym, posiadającym 130 placówek własnych i współpracującym z ponad 2000 placówkami partnerskimi w blisko 600 miastach.