29 listopada 2019
A A A

Telemedycyna – czym jest, jakie ma zalety i jak z niej skorzystać?

Telemedycyna jest prężnie rozwijającą się dziedziną pomocniczą medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii umożliwia zdalne korzystanie z usług medycznych. Ułatwia szybkie reagowanie personelu medycznego w sytuacjach kryzysowych. Stanowi też cenną platformę współpracy pomiędzy lekarzami.

 Medycyna na odległość od kilkudziesięciu lat cieszy się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych. W Polsce telemedycyna dopiero raczkuje, a usługi w jej ramach nie są jeszcze standardowym elementem systemu opieki zdrowotnej – kontraktowanym i refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Coraz częściej jednak systemy zdalnej opieki nad pacjentami wdrażane są przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. 

Definicja telemedycyny 

Telemedycyna to świadczenie usług medycznych na odległość z wykorzystaniem telekomunikacji i technologii informatycznych. W jej skład wchodzą takie działania, jak:

  • udzielanie konsultacji i zaleceń,

  • interpretacja wyników badań,

  • wystawianie e-recept, skierowań i zwolnień lekarskich,

  • opieka nad pacjentami przewlekle chorymi, w tym monitorowanie na bieżąco parametrów życiowych,

  • konsultowanie złożonych przypadków przez lekarzy pracujących w odległych placówkach.

Telemedycyna stwarza nawet możliwość zdalnego wykonywania operacji, choć ze względu na wysokie koszty takich zabiegów nie jest to współcześnie powszechną praktyką. Może jednak stanowić cenne uzupełnienie klasycznej chirurgii. 

Praktyczne zastosowanie telemedycyny 

Telemedycyna służy udzielaniu konsultacji i innych usług medycznych na odległość w sytuacji, gdy udanie się do lekarza jest niemożliwe, utrudnione lub ekonomicznie nieuzasadnione. Z opcji takiej skorzystać mogą:

  • osoby przebywające za granicą,

  • żeglarze i uczestnicy wypraw wysokogórskich,

  • mieszkańcy terenów położonych z dala od cywilizacji,

  • pacjenci pilnie potrzebujący recepty lub skierowania,

  • chorzy ciekawi interpretacji wyników swoich badań, którzy nie chcą oczekiwać na tradycyjną wizytę u specjalisty.

Dzięki nowoczesnym technologiom telemedycyna ma zastosowanie w kardiologii i diabetologii. Pozwala na przykład na stałą opiekę nad pacjentami z chorobą niedokrwienną – zdalny monitoring za pomocą urządzeń mobilnych umożliwia ciągłą obserwację rytmu serca i dokonywanie zapisu elektrokardiograficznego przez system, który w razie potrzeby kieruje dane do weryfikacji lekarskiej czy alarmuje o potrzebie udzielenia choremu pomocy. Na odległość analizowane mogą być także wyniki badania poziomu glikemii u cukrzyków – w oparciu o zebrane dane lekarz może zdalnie informować pacjenta o potrzebie zmiany diety czy dawki insuliny.

Możliwości, jakie stwarza telemedycyna, to doskonała perspektywa dla systemów opieki zdrowotnej w związku ze starzeniem się społeczeństw. Liczba cierpiących na schorzenia przewlekłe seniorów rośnie z każdym rokiem. Dzięki stałemu monitoringowi chorzy mogą być pod opieką całą dobę, a w razie pogorszenia samopoczucia, szybko wezwać specjalistyczną pomoc.

Telemedycyna jest rozwiązaniem przydatnym w ratownictwie medycznym, ponieważ może usprawnić udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Z nowoczesnych technologii korzystają także lekarze, w szczególności chirurdzy. Dzięki możliwości zdalnego połączenia specjaliści z odległych nawet zakątków świata są w stanie udzielić zespołowi operacyjnemu wsparcia w trudnych przypadkach. 

Zalety telemedycyny 

Telemedycyna zwiększa dostępność usług medycznych, skraca czas oczekiwania na kontakt z lekarzem i pozwala na znaczne obniżenie kosztów podstawowego zakresu porad. Poprawia także standard obsługi osób przewlekle chorych, zapewniając im pomoc w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Zmniejszenie barier w komunikacji pomiędzy ośrodkami służby zdrowia ułatwia kompleksową opiekę nad pacjentami, a także zwiększa możliwości podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego. 

Jak skorzystać z telemedycyny? 

Najprostszym sposobem na skorzystanie ze zdalnych usług medycznych jest wyszukanie w Internecie wirtualnej przychodni, na przykład obsługiwanej przez Grupę PZU. Telemedycyna oznacza w tym przypadku umówienie konsultacji lekarskiej przez prosty interfejs dostępny na stronie internetowej. Pacjent decyduje, jaki rodzaj usługi jest mu potrzebny, w jaki sposób i w jakim terminie chce się skontaktować z wybranym specjalistą. Po zakończeniu konsultacji drogą elektroniczną otrzymuje podsumowanie rozmowy i zalecenia. Jeśli celem kontaktu było uzyskanie recepty czy skierowania, do korespondencji załączone zostają niezbędne dokumenty. Za wizytę w wirtualnej przychodni płaci się szybkim przelewem lub kartą płatniczą. Ceny zdalnych konsultacji są nawet o połowę niższe niż w stacjonarnych przychodniach.