14 grudnia 2020

Oddając osocze stajesz się bohaterem

Specjaliści z całego świata wciąż pracują nad skuteczną metodą leczenia COVID-19. Obecnie testowane są: leki, szczepionki, osocze ozdrowieńców. Osocze, które zawiera przeciwciała, jest z powodzeniem wykorzystywane do leczenia chorych na COVID-19 w krajach objętych pandemią. To jedna z możliwych terapii przy tego typu zakażeniach.

W związku z  epidemią, medycy apelują: jeżeli wyzdrowiałeś po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 - zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Możesz zostać potencjalnym dawcą osocza

Jak wygląda procedura oddawania osocza dowiesz się z tego artykułu. Odpowiemy na pytania kto, jak i gdzie może oddać osocze.


Kto może oddać osocze

Osocze może oddać osoba, która jest ozdrowieńcem – wykryto u niej materiał genetyczny wirusa Sars-CoV-2, a obecnie nie ma stwierdzonego zakażenia lub osoba, u której nie stwierdzono zakażenia, ale ma przeciwciała. 

Jeżeli chcesz oddać osocze musisz spełniać następujące kryteria:

  1. Uzyskałeś pozytywny wynik testu COVID-19 lub przeszedłeś zakażenie bezobjawowo (potwierdzone testem).
  2. Otrzymałeś 2 negatywne wyniki testu, a od zakończenia objawów minęło 28 dni lub w przypadku osób bezobjawowych – 18 dni od zakończenia izolacji.
  3. Twój wiek mieści się w przedziale 18-65 lat.
  4. Masz wystarczającą ilość przeciwciał w osoczu.
  5. Dodatkowo niezbędne jest spełnienie wymogów zawartych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej: Rozporządzenie dostępne tutaj

Jak wygląda procedura oddawania osocza

Do pobrania osocza wykorzystuje się metodę plazmaferezy (polega na oddzieleniu osocza za pomocą separatora od pozostałych składników, które są zwracane z powrotem do żyły dawcy). Następnie w drodze transfuzji przeciwciała są przekazywane pacjentowi. 

  • Czas trwania poboru to około pół godziny.
  • Podczas jednorazowego pobierania ozdrowieniec oddaje 600 - 750 ml osocza, które może zostać poddane redukcji patogenów lub podzielone na jednostki lecznicze (dzięki temu zwiększa się liczba dawek cennego leku).
  • Osocze można oddać 3 razy z tygodniową przerwą. W momencie gdy dawca wciąż ma przeciwciała, może oddać więcej osocza z zachowaniem dwutygodniowej przerwy między pobraniami.

Gdzie oddać osocze

Jeżeli chcesz oddać osocze, musisz zgłosić się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Lista punktów oraz numery telefonu dostępne są na portalu ww.gov.pl.
Przed wizytą, koniecznie skontaktuj się z punktem.
Link do strony: https://www.gov.pl/web/nck/centrakrwiodawstwa

Źródła:
https://krwiodawcy.org/ozdrowiency/
www.gov.pl