6 marca 2020

Kwarantanna i izolacja. Czym się różni? 

W związku z obecną sytuacją, władze wprowadzają różnego rodzaju wytyczne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Izolacja i kwarantanna to jedne ze strategii, które zmniejszają ryzyko zakażenia kolejnych osób. Stosuje się je w innych przypadkach i wymagają konkretnych zachowań, dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat obowiązujących zasad.

 
Czym się różni izolacja od kwarantanny

Izolacja to odosobnienie osoby chorej, której wynik testu na obecność SARS-CoV-2 jest dodatni. Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które były narażone na kontakt z chorymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, przekroczyły granicę zewnętrzną UE, mają niepokojące objawy lub zostały skierowane na test. 

Izolacja 

Jeśli osoba z dodatnim wynikiem na obecność SARS-CoV-2 nie wymaga hospitalizacji, może przebywać na izolacji domowej. Czas izolacji zależny jest od przebiegu zakażenia. Jeśli przebieg jest bezobjawowy, izolację domową można zakończyć po 10 dniach od uzyskania dodatniego wyniku testu. W przypadku pojawienia się objawów, lekarz wydłuży izolację do co najmniej 13 dni od dnia wystąpienia objawów. Ostatnie 3 dni izolacji muszą pozostać bezobjawowe. Osoby, które mają słabą odporność np. z powodu chorób przewlekłych, mogą być na izolacji dłużej, nawet do 20 dni.


Zasady postępowania podczas izolacji domowej

  • Nie wychodź z domu.
  • Nie przyjmuj gości.
  • Monitoruj stan zdrowia.
  • W przypadku pojawienia lub nasilenia objawów zakażenia, skonsultuj się z lekarzem.

Kwarantanna

Kwarantanną zostają objęte osoby, które miały bliski kontakt z chorymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem lub te, które przekroczyły granicę zewnętrzną UE. W powyższych przypadkach kwarantanna trwa 10 dni. Kwarantanna osoby, która mieszka z osobą chorą na COVID-19 i przebywającą na izolacji domowej, trwa tyle, ile wynosi izolacja osoby zakażonej plus 7 dni. W tym wypadku nie ma decyzji sanepidu. Osoba, której dotyczy taka sytuacja ma obowiązek samodzielnie poddać się kwarantannie i pilnować jej terminu. Kwarantannie automatycznie podlega też każda osoba skierowana na test w kierunku SARS-CoV-2.


W związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (Platforma Informatyczna Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115 lub online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne


Zasady postępowania podczas kwarantanny

  • Kwarantannę odbywaj w miejscu zamieszkania.
  • Nie zmieniaj miejsca pobytu.
  • Nie wychodź z domu.
  • Nie przyjmuj gości.
  • Monitoruj stan zdrowia.
  • Zainstaluj aplikację „kwarantanna domowa”, która pomoże w ocenie stanu zdrowia oraz umożliwi zgłoszenie się po pomoc w razie potrzeby.

Pamiętaj! Jeśli zaobserwujesz u siebie niepokojące objawy lub będziesz miał wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia, skonsultuj je z lekarzem. W PZU Zdrowie możesz to zrobić bez wychodzenia z domu, korzystając z telekonsultacji