3 marca 2020

Domowa izolacja osoby chorej na COVID-19 – jak nie zarazić domowników

Część społeczeństwa, chorując na COVID-19, przechodzi go łagodnie. Osoby te nie wymagają hospitalizacji, dopóki nie zaistnieje obawa o nagłe pogorszenie ich stanu zdrowia. W związku z tym należy rozważyć domową izolację i zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi opieki nad osobą zakażoną. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

Pacjenci, kwalifikujący się do leczenia w domu to osoby, które:

 • mają objawy, ale nie wymagają leczenia szpitalnego,
 • świadomie zrezygnowały z przyjęcia do placówki.


Jak nie zarazić domowników koronawirusem

W momencie gdy niemożliwa jest całkowita izolacja od pozostałych domowników, należy ze wzmożoną ostrożnością poruszać się po obiektach wspólnych. Jak postępować w przypadku współdzielenia mieszkania z osobą chorą na COVID19:

 • Jeżeli istnieje taka możliwość, zakażony powinien przebywać całą dobę w odizolowanym i stale wentylowanym pomieszczeniu z dostępem do okna.
 • Pod żadnym pozorem nie należy włączać oczyszczaczy powietrza, wentylatorów czy klimatyzacji, ponieważ mogą powodować rozprzestrzenianie się wirusa.
 • Częściej niż zwykle (a zwłaszcza po każdym kontakcie z chorym) należy dokładnie myć lub dezynfekować dłonie  i wymieniać maseczkę. Porady jak myć ręce oraz zakładać i zdejmować maseczkę znajdziesz tutaj .
 • Ważne by w częściach wspólnych gospodarstwa poruszać się w maseczkach oraz zachować odstęp minimum 1,5 metra. 
 • Produkty pierwszej potrzeby, opiekujący powinien pozostawiać pod drzwiami tak, by nie narazić się na kontakt z zakażonym. 
 • Przybory takie jak szczoteczka do zębów, ręczniki, używana odzież, zastawa stołowa nie mogą znajdować się w otoczeniu osób zdrowych.
 • Pranie ręczników, pościeli i odzieży musi odbywać się codziennie lub co dwa dni z zachowaniem odpowiednio wysokiej temperatury (minimum 60 stopni) i użyciem detergentów. 
 • Wszystkie elementy, których dotyka zakażony muszą zostać natychmiast dezynfekowane środkiem wirusobójczym przy użyciu gumowych rękawiczek.

  Najczęściej używane to: 

o    klamki do drzwi, 
o    armatura łazienkowa, 
o    włączniki światła, 
o    blaty stołów, 
o    uchwyt lodówki, 
o    uchwyty szafek, 
o    czajnik, 
o    elektronika: telefony, klawiatury, piloty, tablety.

Postępowanie z odpadami według zaleceń gov.pl

 • Przed przekazaniem do odbioru worka z odpadami - zaleca się, by odczekać 72 godziny od jego zamknięcia.
 • Zakażony umieszcza odpady w specjalnym worku.
 • Worek można zapełnić maksymalnie do ¾ jego pojemności. Po zapełnieniu należy spryskać środkiem wirusobójczym, zawiązać i wystawić przed drzwiami. 
 • Osoba, która wynosi odpady, z zachowaniem odpowiedniego reżimu, wkłada wystawiony worek do drugiego, zawiązuje go lub zamyka i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w momencie odbioru. Ważne by oznaczyć datę oraz godzinę zamknięcia worka. Odpady należy przenieść do oznaczonego pojemnika.
 • Każdą czynność należy wykonywać w rękawicach ochronnych, a po ich zdjęciu niezwłocznie umyć lub zdezynfekować dłonie
 • Odpady, takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, świetlówki, powinny zostać przekazane do systemu gminnego po odbytej izolacji. 

Domownicy, którzy zostali objęci kwarantanną nie mogą:

 • Poruszać się poza obrębem miejsca zamieszkania (dopuszczalne są jedynie: własny balkon i ogród).
 • Kontaktować się bezpośrednio z osobą zakażoną.
 • Samodzielnie robić zakupów, w tym przypadku należy skierować się z prośbą o pomoc do rodziny, znajomych lub MOPSu, by dostarczono niezbędne produkty, pamiętając o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Więcej informacji na temat izolacji i kwarantanny znajdziesz tutaj.


Źródła:https://www.gov.pl