16 kwietnia 2020
A A A

Sprawdź swoje objawy pod kątem COVID-19

Jeśli źle się czujesz i niepokoisz się o swój stan zdrowia, przeprowadź bezpłatny wywiad medyczny pod kątem objawów COVID-19. Ma on na celu wsparcie naszych pacjentów w podejmowaniu jak najlepszych decyzji w przypadku podejrzenia zainfekowania koronawirusem.  

Jak to działa?

Wywiad medyczny ma formę intuicyjnego kwestionariusza. Na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania dotyczących czynników ryzyka i objawów, pacjent otrzymuje wskazania co do dalszego postępowania - kontakt z lokalnymi służbami, pozostanie w domu i zachowanie kwarantanny lub brak wskazań do niej, a także zalecenia co do profilaktyki zdrowotnej. 

Czy to wiarygodne rozwiązanie?

Wywiad COVID-19 Risk Assessment został przygotowany przez zespół lekarzy w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Rozwiązanie opracowała polska firma technologiczno-medyczną Infermedica Sp. z o.o. Jest ono na bieżąco aktualizowane o nowe informacje na temat COVID-19.

Czy wywiad zastępuje poradę lekarską?

Nie. Wywiad medyczny COVID-19 Risk Assessment ma charakter informacyjny, nie stanowi diagnozy i nie zastępuje porady lekarskiej. W nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia w pierwszej kolejności należy zadzwonić na pogotowie. 

Czy korzystanie z wywiadu jest anonimowe?

Tak. Skorzystanie z wywiadu medycznego COVID-19 Risk Assessment jest całkowicie anonimowe. Pacjent nie podaje żadnych danych pozwalających na jego identyfikację.