22 kwietnia 2020
A A A

Koronawirus a ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży są grupą, która zasługuje na wzmożoną uwagę w trakcie pandemii COVID-19. Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące koronawirusa w kontekście ciąży i opieki nad niemowlęciem.  

Czy kobiety w ciąży są bardziej narażone na zakażenie koronawirusem? Czy choroba ma u nich poważniejszy przebieg?
Obecnie nie wiemy, czy kobiety w ciąży mają większą szansę zachorowania na COVID-19 niż ogół społeczeństwa, ani czy w związku z tym istnieje większe prawdopodobieństwo poważnego przebiegu choroby. W trakcie ciąży w organizmie kobiety zachodzi wiele zmian, również w obrębie układu odpornościowego, które mogą zwiększać ryzyko niektórych infekcji. Ciężarne są bardziej narażone na choroby wywoływane przez wirusy z tej samej rodziny co COVID-19 i inne wirusowe infekcje dróg oddechowych, np. grypę. Dlatego bardzo ważne jest, aby szczególnie chroniły się przed zakażeniem.

Jak kobieta w ciąży może uchronić się przed zakażeniem? 
 Zalecenia dla kobiet w ciąży są takie same jak dla wszystkich, choć wskazana jest jeszcze większa dokładność w ich wypełnianiu.

  • Unikaj wychodzenia z domu. Poproś osoby bliskie o pomoc, np. w zakupach.
  • Bezwzględniej unikaj kontaktu z osobami chorymi.
  • Często myj ręce mydłem i wodą lub środkami dezynfekującymi na bazie alkoholu.
  • Zapytaj swojego lekarza o możliwości konsultacji zdalnych, aby jak najrzadziej odwiedzać placówkę medyczną. Wyniki badań możesz omówić w formie teleporady lub wideoporady.
  • W czasie wizyty w placówce medycznej koniecznie załóż maseczkę i rękawiczki jednorazowe! Bądź dokładnie o tej godzinie, o której masz wizytę, aby uniknąć zbędnego czekania. 

W razie niepokojących objawów bezzwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Jeśli masz pakiet medyczny PZU Zdrowie, możesz odbyć telekonsultację przez portal moje.pzu.pl 

Jak COVID-19 wpływa na przebieg ciąży?
W tej chwili nie wiemy, czy COVID-19 powoduje komplikacje w trakcie ciąży lub wpływa na zdrowie dziecka po urodzeniu.  Za wszelką cenę unikaj ryzyka i stosuj się do zaleceń. 
Czy dziecko może zarazić się od matki w trakcie ciąży lub porodu?
Dotychczas nie zaobserwowano zakażenia płodu od chorującej matki w trakcie trwania ciąży ani dziecka podczas porodu. U niewielkiej liczby zbadanych przypadków dzieci urodzonych przez matki chore na COVID-19 , wirus nie został znaleziony w próbkach płynu owodniowego lub mleka matki. Jednak podczas karmienia piersią dziecko jest narażone na potencjalne zakażenie od matki drogą kropelkową.

Czy  zakażenie matki stanowi zagrożenie dla prawidłowego porodu?
Dotychczas odnotowano niewielką liczbę zgłaszanych problemów z ciążą lub porodem u kobiet, które uzyskały dodatni wynik testu na obecność COVID-19. Do takich należy zaliczyć m.in. przedwczesny poród, jednak nie można całkowicie potwierdzić, że problemy były bezpośrednio powiązane z zakażeniem matki. Sam wirus może nie wpływać na mechanizmy organizmu związane z ciążą i porodem. Warto jednak pamiętać, że rozwój ciężkiej postaci COVID-19 z zapaleniem płuc i niewydolnością oddechową może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia matki i płodu, albo uniemożliwić poród drogami natury.

Czy kobieta chorująca na COVID-19 może karmić piersią? 
Mleko matki jest najlepszym źródłem składników odżywczych dla większości niemowląt.  Dotychczas nie wykryto wirusa w mleku matek chorych na COVID-19, dlatego karmienie piersią nie jest przeciwwskazane. Jednak, podobnie jak w przypadku innych infekcji matki, sposób karmienia powinien zostać ustalony  z lekarzem. 
Niezależnie od tego, matka powinna podjąć wszelkie możliwe środki ostrożności, aby uniknąć przeniesienia się wirusa na dziecko. Matka powinna myć ręce przed dotknięciem niemowlęcia i nosić maseczkę zakrywającą nos i usta. W przypadku odciągania mleka ręcznym lub elektrycznym laktatorem, matka powinna umyć ręce przed dotknięciem jakiejkolwiek części laktatora lub butelki i dezynfekować laktator po każdym użyciu, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Źródło: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html