Dlatego przygotowaliśmy pomocne narzędzia, takie jak: 

     portal do zarządzania pakietami opieki medycznej tzw. PORTAL OLIMP,

      akcje i materiały informacyjne dla pracowników,  

     specjalny zespół opiekunów oraz infolinię 24/7         

Prowadzimy przyjazną Medycynę Pracy 

  • 1

    Medycyna pracy to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale szansa na wykrycie niepokojących objawów choroby i wdrożenie szybkiego planu leczenia pracownika.

  • 2

    Prowadzimy badania wstępne, okresowe, kontrolne końcowe oraz przegląd stanowisk pracy. Oferujemy udział lekarza w komisji BHP.

  • 3

    Udostępniamy aplikację do obsługi medycyny pracy – w łatwy i szybki sposób można m.in.: zarządzać badaniami dla pracowników, tworzyć listy zadań związanych z bieżącą obsługą medycyny pracy,  monitorować terminy ważności badań oraz  przygotować skierowania przez „jedno kliknięcie”.