Jak umówić wizytę?

Wizytę u lekarza możesz umówić przez:

  • serwis mojePZU (najpier musisz założyć konto w serwisie),
  • całodobową infolinię - 801 405 905,
  • aplikację mobilną PZU (pobierzesz ją z AppStore i GooglePlay).
Jakie są granice wieku przystąpienia dla osób bliskich??

Do abonamentu mogą przystąpić: 

  • małżonek lub parter życiowy, jeżeli w dniu podpisania deklaracji nie ukończył 67 lat, 
  • dziecko, jeżeli w dniu podpisania deklaracji nie ukończyło 26 lat, 
 Czy partner życiowy może być objęty innym zakresem abonamentu niż pracownik?

Możesz zmienić zakres z niższego na wyższy w dowolnym czasie obowiązywania umowy abonamentowej. Zmiana zakresu z wyższego na niższy jest możliwa wyłącznie w rocznicę zawarcia umowy przez pracodawcę.

Kiedy mogę zmienić pakiet abonamentu z indywidualnego na rodzinny?

Możesz zmienić pakiet abonamentu z indywidualnego na rodzinny w dowolnym momencie obowiązywania umowy. W odwrotnej sytuacji zmiana jest możliwa wyłącznie w rocznicę umowy. Zmiany będą obowiązywały od pierwszego dnia miesiąca, jeśli do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego mają obowiązywać zmiany pakietów, wpłynie do nas Wykaz pacjentów, których dotyczy zmiana.

Ile osób może być objętych pakietem rodzinnym?

Ochroną objęci mogą być pracownik i jego członkowie rodziny, bez względu na ich liczbę.

Jaki jest czas oczekiwania na konsultacje?

Czas oczekiwania na wizytę lekarza rodzinnego, internisty i pediatry jest nie dłuższy niż 2 dni robocze. Konsultacje specjalistyczne realizujemy do 5 dni roboczych.

 Czy mogę samodzielnie wybrać lekarza, do którego chcę pójść na wizytę?

Jeśli wiesz w jakiej placówce pracuje lekarz, możesz to zasugerować konsultantowi. Warto jednak pamiętać, że w przypadku podania preferencji, czas oczekiwania może się wydłużyć. Wówczas nie ma gwarancji, że skorzystasz z konsultacji u lekarza w określonych parametrach dostępności.

Czy w zakresie abonamentu są lekarze specjaliści dla dzieci, np. chirurg dziecięcy, kardiolog dziecięcy?

Lekarze specjaliści dla dzieci są dostępni w zakresie abonamentu. W przypadku dziecka do 15 roku życia, możliwość skorzystania z konsultacji specjalistycznych zależy od dostępności danego specjalisty.

 Zabiegi ambulatoryjne są realizowane bez skierowania. Czy potrzebuję skierowania na badania diagnostyczne?

Tak, na badania diagnostyczne potrzebujesz skierowania.

Czy podczas wizyty w ramach abonamentu lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie?

Tak, lekarz może wystawić Ci zwolnienie lekarskie podczas takiej wizyty.

Jeśli mam stałego lekarza specjalistę, do którego chodzę na wizyty, to czy istnieje możliwość, abym w ramach abonamentu został umówiony do tego konkretnego (obecnego) lekarza?

Jeśli mam stałego lekarza specjalistę, do którego chodzę na wizyty, to czy istnieje możliwość, abym w ramach abonamentu został umówiony do tego konkretnego (obecnego) lekarza?

 Czy przed zabiegiem ambulatoryjnym muszę najpierw umówić konsultację lekarską?

Tak. Zabiegi ambulatoryjne wykonuje lekarz w ramach konsultacji lekarskiej lub pielęgniarka, o ile są wskazania medyczne i możliwość wykonania czynności w warunkach ambulatoryjnych w danej placówce medycznej bez szkody dla uprawnionego.

Jak wyglądają zabiegi rehabilitacyjne wykonywane w tej samej placówce prywatnie i w ramach abonamentu? Czy zabieg będzie przeprowadzony tak samo, czy będzie trwał tyle samo czasu itd.?

Czas trwania zabiegu jest zgodny ze standardami przyjętymi przez placówkę. Powinny być one takie same dla zabiegów realizowanych w ramach każdego ze źródeł finansowania (NFZ, abonamenty, prywatne ubezpieczenia). Ewentualne zmiany mogą wynikać ze wskazań lekarskich.

Czy lekarze mogą wystawiać recepty refundowane?

To zależy, czy lekarz ma umowę z NFZ. Jeśli chcesz dostać receptę na leki refundowane, poinformuj o tym konsultanta ppodczas umawiania wizyty. Konsultant umówi Cię do właściwego lekarza.

Gdzie jest dostępna lista placówek?

Listę dostępnych placówek znajdziesz tutaj - link