W ramach medycyny pracy realizujemy:

 • badania wstępne:
  - nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
  - pracowników po zmianie stanowiska pracy
  - pracowników, którym zmienia się charakter stanowiska pracy i występują nowe narażenia
 • badania okresowe dla osób, które już pracują na danym stanowisku
  – przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
 • badania kontrolne:
  - dla każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni  i jest zobowiązany poddać się badaniom, aby uzyskać orzeczenie lekarskie przed ponownym podjęciem pracy
 • badania końcowe:
  - dla pracowników, którzy kończą pracę w danych zakładzie – jeśli w trakcie pracy byli narażeni  na czynniki szczególnie szkodliwe
 • przegląd stanowisk pracy
 • udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP.