Reklamację rozpatrzymy nie później niż 30 dni od daty jej otrzymania, ale staramy się działać możliwie szybko. Jak pokazują dane z ostatnich miesięcy średni czas odpowiedzi na reklamację to 9 dni.