Anna Janiczek – Prezes Zarządu PZU Zdrowie

Prezes Zarządu PZU Zdrowie. W Grupie PZU od 2016 r., gdzie równocześnie pełni funkcję Dyrektor Zarządzającej ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych i Relacji z Klientem.  Od początku swojej kariery zawodowej, związana z instytucjami finansowymi, głównie z sektorem bankowym.  Jej priorytetem jest umocnienie...

Czytaj więcej

Kazimierz Kuberski – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył podyplomowe kursy z administracji i studia MBA na University of Kentucky oraz podyplomowe studia z zarządzania w administracji publicznej w  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.  Ma bogate dośw...

Czytaj więcej

Oliwer Kubicki – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia Master of Business Administration oraz program Top Public Executive na IESE Business School w Barcelonie. Jest również absolwentem Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.  Z grupą PZU związany od 2016 roku, gdy z...

Czytaj więcej

Dominik Witek – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada tytuł zawodowy adwokata i radcy prawnego. Ukończył również studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University, uzyskując tytuł Master of Business Administration. Od roku 201...

Czytaj więcej

Agnieszka Karbowiak – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

W Grupie PZU od 2011 roku, zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Kontrolingu na poziomie Grupy PZU i jest odpowiedzialna za raportowanie zarządcze, planowanie wyników oraz adekwatności kapitałowej.  Jest business partnerem ze strony kontrolingu dla spółek zależnych nie-ubezpieczeniowych w Grupie PZU oraz...

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Krzysztof Kozłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Terlecki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Michalski - Członek Rady Nadzorczej

Adam Burak - Członek Rady Nadzorczej

Waldemar Wierzba - Członek Rady Nadzorczej

Marta Bekus-Majewska - Członek Rady Nadzorczej

Izabela Felczak-Poturnicka - Członek Rady Nadzorczej
 

Stan aktualny na 19 października 2021 r.