Anna Janiczek – Prezes PZU Zdrowie

Z Grupą PZU związana od 2016 roku, w której z sukcesem inicjowała i wdrażała cross obszarowe działania poprawiające doświadczenia klientów.  Jednocześnie pełni funkcję Dyrektor Zarządzającej obszarem Marketingu i Relacji z Klientem w Grupie PZU.  Wdrożyła pierwszy w branży ubezpieczeniowej komple...

Czytaj więcej

Maciej Kołek – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Odpowiedzialny za obszar finansów. Pełni nadzór nad obszarem finansów spółek medycznych w portfelu PZU Zdrowie SA. Dyrektor Biura Planowania i Kontrolingu Grupy PZU.  Szerokie doświadczenie zdobywał przy tworzeniu funkcji kontrolingu i finansów w spó...

Czytaj więcej

Kazimierz Kuberski – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył podyplomowe kursy z administracji i studia MBA na University of Kentucky oraz podyplomowe studia z zarządzania w administracji publicznej w  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.  Ma bogate dośw...

Czytaj więcej

Oliwer Kubicki – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia Master of Business Administration oraz program Top Public Executive na IESE Business School w Barcelonie. Jest również absolwentem Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.  Z grupą PZU związany od 2016 roku, gdy z...

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Agnieszka Zalewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jan Terlecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Michalski – Członek Rady Nadzorczej

Adam Burak – Członek Rady Nadzorczej

Radosław Sierpiński – Członek Rady Nadzorczej

Monika Jankowska – Członek Rady Nadzorczej

Waldemar Wierzba – Członek Rady Nadzorczej

 

Stan aktualny na dzień 2 lipca 2020 r.