Anna Janiczek – Prezes Zarządu PZU Zdrowie

Z Grupą PZU związana od 2016 roku, w której z sukcesem inicjowała i wdrażała cross obszarowe działania poprawiające doświadczenia klientów. Jednocześnie pełni funkcję Dyrektor Zarządzającej obszarem Ubezpieczeń Zdrowotnych i Relacji z Klientem w Grupie PZU.  Wdrożyła pierwszy w branży ubezpieczen...

Czytaj więcej

Kazimierz Kuberski – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył podyplomowe kursy z administracji i studia MBA na University of Kentucky oraz podyplomowe studia z zarządzania w administracji publicznej w  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.  Ma bogate dośw...

Czytaj więcej

Oliwer Kubicki – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia Master of Business Administration oraz program Top Public Executive na IESE Business School w Barcelonie. Jest również absolwentem Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.  Z grupą PZU związany od 2016 roku, gdy z...

Czytaj więcej

Dominik Witek – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada tytuł zawodowy adwokata i radcy prawnego. Jest w trakcie studiów Master of Business Administration. Od roku 2017 roku prowadził własną Kancelarię Adwokacką, a następnie Radcy Prawnego. W latach 2019-2020 był zatrudniony...

Czytaj więcej

Agnieszka Karbowiak – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

W Grupie PZU od 2011 roku, zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Kontrolingu na poziomie Grupy PZU i jest odpowiedzialna za raportowanie zarządcze, planowanie wyników oraz adekwatności kapitałowej.  Jest business partnerem ze strony kontrolingu dla spółek zależnych nie-ubezpieczeniowych w Grupie PZU oraz...

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Aleksandra Agatowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jan Terlecki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Michalski - Członek Rady Nadzorczej

Adam Burak - Członek Rady Nadzorczej

Monika Jankowska - Członek Rady Nadzorczej

Waldemar Wierzba - Członek Rady Nadzorczej

 

Stan aktualny na dzień 16 listopada 2020 r.