To wszystko jest możliwe dzięki naszym pracownikom i ich zaangażowaniu w realizację codziennych zadań oraz celów organizacji. W ostatnim czasie wróciliśmy do redefinicji wspólnych fundamentów, czyli Misji, Wizji i Wartości PZU Zdrowie. Wierzymy, że pracując w oparciu o te standardy możemy wnosić pozytywny wkład w zdrowie pacjentów oraz satysfakcję naszych pracowników.

Nasza Misja: Dbamy o Twoje zdrowie. W każdej chwili.

Chcemy, aby nasi pacjenci mogli na nas liczyć w każdej sytuacji związanej z ich zdrowiem, niezależnie od czasu, miejsca czy problemu. Temu służą szeroka sieć placówek oferująca kompleksową opiekę medyczną, nowoczesna obsługa wspierana telemedycyną i całodobowa infolinia. 

Nasza Wizja: Wyznaczamy standardy opieki zdrowotnej. 

Kierunek, w którym podążamy ma inspirować zarówno pracowników, jak i klientów. Naszą ambicją jest bycie pozytywnym przykładem na rynku zarówno prywatnej, jak i publicznej opieki zdrowotnej.

Nasze Wartości: Odpowiedzialność, szacunek, skuteczność, kwestionowanie stanu obecnego.

W naszej codziennej pracy bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy i z szacunkiem odnosimy się do potrzeb Pacjentów. Zapobiegamy, diagnozujemy trafnie i leczymy skutecznie, myśląc przy tym jak zapewnić pacjentom jeszcze lepszą opiekę medyczną. 


Wierzymy, że Misja, Wizja i Wartości pomogą nam wspólnie osiągać dalsze sukcesy i sprawiać, że PZU Zdrowie będzie najlepszym miejscem do pracy.