Podczas tegorocznego Forum temat pandemii nadal był odmieniany przez wszystkie przypadki. Jednak wszyscy uczestnicy debat są zgodni, że na system ochrony zdrowia należy patrzeć długofalowo. Cieszę się, że o wyzwaniach rozmawiali wspólnie zarówno naukowcy, decydenci, pracodawcy, jak i podmioty sektora prywatnej opieki medycznej. Przez ostatnie półtora roku pokazaliśmy, że potrafimy działać wspólnie z korzyścią dla pacjenta. Wierzę, że skorzystamy z tych doświadczeń, aby rozwijać efektywną służbę zdrowia w Polsce – podkreśla prezes Anna Janiczek. 

 

Skutki pandemii dla najmłodszego pokolenia

Sytuacja pandemiczna spowodowała narastanie problemów zdrowotnych wśród młodzieży. Dotyczą one przede wszystkim zdrowia psychicznego, które zostało znacząco zaburzone przez naukę zdalną, brak możliwości spotykania z rówieśnikami czy częstą pracę przed komputerem. Dla młodych ludzi to relacje społeczne odgrywają istotną rolę w ich życiu, a brak zajęć stacjonarnych może przyczyniać się do rozwoju wielu chorób. 

O tym, w jaki sposób możemy w tym trudnym czasie wspierać młode osoby, rozmawiali w trakcie panelu "Zdrowie młodzieży, a pandemia": dr n. ekon. Adam Niedzielski, Minister Zdrowia; prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii; dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka; Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej oraz Dorota Kleszczewska, członek zarządu KUKE S.A.

Wsparcie młodzieży powinniśmy zacząć przede wszystkim od edukacji dorosłych, aby wiedzieli, jak właściwie zareagować na pierwsze, niepokojące sygnały. Poza walką ze stygmatyzacją zdrowia psychicznego kluczowy jest dostęp do opieki specjalisty. Dlatego już wiosną ubiegłego roku, na początku pandemii, uruchomiliśmy w Centrum Telemedycznym PZU Zdrowie konsultacje psychologiczne.  To pełnowymiarowe godzinne spotkania z psychologiem, które realizowane są telefonicznie. Ta forma poszerza możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, na przykład dla pacjentów z małych miejscowości  – mówi Anna Janiczek. 
 

Kapitał przedsiębiorstwa budowany na zdrowiu

Stan zdrowia pracowników istotnie wpływa na ich produktywność, co przekłada się na efektywne funkcjonowanie całych przedsiębiorstw. Zdrowy i wolny od trosk o stan zdrowia pracownik może w pełni skupić się na celach zawodowych. Długofalowe skutki pandemii oraz zmiany demograficzne sprawiają, że budowa kapitału zdrowotnego staje się istotnym elementem strategii przedsiębiorstw. Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy w oparciu o osiągnięcia nauk medycznych i nauk o zarządzaniu umożliwia realizację stabilnej i długofalowej polityki kadrowej. 

Współpraca operatora medycznego i firmy już dawno wyszła poza utarte schematy. Z jednej strony widzimy, jak pracodawcy przejmują coraz większą odpowiedzialność za zdrowie swoich pracowników, natomiast my jako PZU Zdrowie wchodzimy mocniej w rolę doradcy zdrowotnego, a nie tylko świadczeniodawcy usług medycznych. Świadczy o tym chociażby zwiększone zainteresowanie programami psychologicznymi czy pogłębionymi raportami na temat stanu zdrowia firmy –  komentuje Anna Janiczek.

W debacie na temat "Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy - czyli jak budować kapitał zdrowotny przedsiębiorstwa" uczestniczyli: prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS; prof. Tomasz Rostkowski, Instytut Kapitału Ludzkiego SGH; prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego; dr hab. Mariusz Gujski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM oraz Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service S.A.
 

Dalszy rozwój telemedycyny

Ostatni rok przyczynił się do popularyzacji telemedycyny na niespotykaną dotychczas skalę.  Pojawia się jednak wiele postulatów na temat lepszego uregulowania tej formy świadczenia usług zdrowotnych. O tym, jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie ochrony zdrowia rozmawiali eksperci w formule debaty oksfordzkiej „Tylko telemedycyna może poprawić dostęp do terapii w Polsce”, zorganizowanej przez WPROST.

Przeciwnicy tezy – dr n. ekon. Adam Niedzielski, Minister Zdrowia; Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta; dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarzadzania Uczelni Łazarskiego; dr Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – wskazywali na rolę osobistej relacji lekarz-pacjent oraz niedoskonałości technologii.

Obrońcy tezy – dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badan Medycznych; prof. Tomasz Hryniewiecki, Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii, Anna Janiczek, Prezes Zarządu PZU Zdrowie SA, Anna Rulkiewicz, Prezes LUX-MED; Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa – argumentowali, że telemedycyna jest jedyną odpowiedzią na wyzwania demograficzne i kadrowe.

Debata oksfordzka jest oczywiście formułą retoryczną. Na co dzień oferujemy pacjentom dowolność korzystania z opieki medycznej, jednak zdajemy sobie sprawę, że udział telemedycyny w systemie ochrony zdrowia będzie rósł. PZU Zdrowie jako członek Telemedycznej Grupy Roboczej bacznie przygląda się nowym rozwiązaniom w tej dziedzinie. Ostatni raport na temat telediabetologii jasno wskazuje na korzyści wynikające ze zdalnego monitoringu osób chorych przewlekle –  wyjaśnia Anna Janiczek.
 

Wspólne cele ochrony zdrowia i środowiska

Czy ekologia w firmach wykracza poza aspekt wizerunkowy i czy firmy poważnie traktują kwestie ekologiczne? Jaka jest rola firm i organizacji w walce ze zmianami klimatu oraz jakie są konkretne działania proekologiczne podejmowane lub planowane w firmach?  Jak zanieczyszczenie środowiska wpływa na zdrowie?

Na te pytania odpowiadali uczestnicy panelu „Środowisko: odpowiedzialność każdej organizacji i każdego z nas", zorganizowanego przez Stowarzyszenie Francja-Polska (Association France-Pologne). Dyskusję poprowadził prezes Stowarzyszenia Adam Sankowski, w której wzięli udział: Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska; Pierre-André de Chalendar, Prezes Grupy Saint-Gobain; François Colombie, Prezes Honorowy CCIFP oraz prof. dr hab. Piotr Wachowiak, Rektor SGH.

Debata o ochronie środowiska była częścią aktywności Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP), do której należy PZU Zdrowie. Zorganizowany przez Izbę pawilon CAFÉ FRANCE była jedną z największych stref partnerskich na Forum Ekonomiczne.
 
PZU Zdrowie  jest jednym z największych operatorów medycznych w Polsce ze 130 placówkami własnymi i 2200 partnerskimi w 600 miastach w Polsce oraz z własną siecią pracowni diagnostyki obrazowej i centrum telemedycznym.