Wysokie wzrosty zanotowano zarówno w przychodach generowanych przez placówki własne PZU Zdrowie, jak i w ubezpieczeniach i abonamentach zdrowotnych. Wyniki to efekt istotnie zwiększającego się popytu na usługi medyczne oraz rozwijanej oferty produktowej. Filar zdrowia jest jednym ze strategicznych obszarów Grupy PZU. Spółka PZU Zdrowie, jako operator medyczny i właściciel sieci 130 własnych placówek, zapewnia opiekę dla posiadaczy produktów zdrowotnych oraz rozwija swoją infrastrukturę medyczną dostępną dla pozostałych pacjentów.

W 2021 roku rozszerzyliśmy ofertę o abonamentowe i przedpłacone pakiety medyczne i profilaktyczne dla klientów indywidualnych. Rozpoczęliśmy budowę i akwizycje nowych placówek, które włączymy do naszej sieci w tym roku. Wspólnie z PZU Życie przeprowadziliśmy kampanię o profilaktyce z udziałem autorytetów w dziedzinie zdrowia. Odpowiadamy także na wyzwania zewnętrze. Aktywnie wspieramy sektor publiczny w działaniach na rzecz walki z pandemią, m.in. w zakresie programów: Domowa Opieka Medyczna, Profilaktyka 40 Plus czy Narodowy Program Szczepień. Reagujemy również na sytuację w Ukrainie, zapewniając jej obywatelom dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w placówkach oraz pomoc w ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu Ministerstwa Zdrowia, której jesteśmy operatorem medycznym.

Za dobrymi wynikami stoi zawsze świetny zespół. Dlatego dziękuję za zaangażowanie i otwartość w podejmowaniu wyzwań, jakie przyniósł ten rok, wszystkim pracownikom PZU Zdrowie, między innymi personelowi medycznemu i administracyjnemu w placówkach, konsultantom infolinii oraz pracownikom centrali, którzy pracują nad rozwojem biznesowym naszej spółki – podkreśla Agnieszka Karbowiak, p.o. prezes PZU Zdrowie SA.

Więcej informacji o wynikach Grupy PZU: media.pzu.pl/informacje-prasowe/szczegoly/Grupa_PZU_rozwija_swoj_biznes_i_notuje_historyczne_wyniki_w_roku_2021