Raport „Top Disruptors in Healthcare” przedstawia startupy, które wpływają na rozwój sektora medycznego, a przede wszystkim są tworzone z myślą o pacjencie. Jego celem jest zebranie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych na rynku oraz pomoc w zawieraniu efektywnych partnerstw między startupami i firmami medycznymi a inwestorami, placówkami medycznymi i końcowymi klientami.

Finalna wersja raportu zostanie zaprezentowana 14 czerwca, podczas II edycji międzynarodowej konferencji „AI w zdrowiu”, którą patronatem obejmuje PZU Zdrowie. Jednak już można zapoznać się z niektórymi danymi. W ramach tegorocznej edycji, na początku maja udostępniono cząstkowe wyniki statystyczne opracowane na podstawie odpowiedzi ponad 100 startupów. Pierwsze wnioski pokazują, że najczęściej wybieranymi przez startupy obszarami są onkologia (24 proc.), kardiologia (22 proc.), medycyna rodzinna (20 proc.) i psychiatria (19 proc.). Najwięcej z nich działa w sektorze AI/machine learning (47 proc.). Prawie 20 proc. startupów z sukcesem oferuje swoje produkty za granicą i posiada już zarejestrowany przychód, a ponad 50 proc. planuje ekspansję zagraniczną. 

Twórcami raportu są Polska Federacja Szpitali i współpracujący z niązespół Młodych Menedżerów Medycyny oraz ekspertami AI w Zdrowiu. Patronatem objęły go instytucje publiczne, takie jak Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencja Badań medycznych oraz Polski Fundusz Rozwoju. Medialnie publikację wspierają m.in. „Menedżer Zdrowia” i „Forbes”. 

PZU Zdrowie jest członkiem Koalicji AI w Zdrowiu. Jako jeden z największych operatorów medycznych w Polsce posiada sieć złożoną ze 130 placówek własnych i 2200 partnerskich w 600 miastach w Polsce oraz własnej sieci pracowni diagnostyki obrazowej i centrum telemedycznego. Oferuje opiekę zdrowotną w formie pakietów dla pracowników firm, a także w postaci indywidualnych abonamentów medycznych i pakietów profilaktycznych.

Źródło: www.aiwzdrowiu.pl/polskie-startupy-medyczne-co-mowia-statystyki-czastkowe-z-raportu-top-disruptors-in-healthcare