Najnowsze akwizycje to element realizacji strategii PZU Zdrowie w zakresie rozwoju diagnostyki obrazowej oraz promocji profilaktyki zdrowia. Badania obrazowe, w tym rezonansem magnetycznym, są istotnym elementem naszych pakietów opieki medycznej. Dlatego inwestujemy w infrastrukturę, która wzmocni dostępność diagnostyki również w miejscowościach powiatowych – mówi Agnieszka Karbowiak, p.o. prezes PZU Zdrowie. 

Pracownie zlokalizowane są na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku, Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu. Wszystkie wyposażone są w nowoczesne, bezpieczne aparaty o mocy obrazowania 1,5 T. Z badań MRI mogą korzystać zarówno pacjenci tych placówek, jak i posiadacze abonamentów PZU Zdrowie oraz pacjenci bez pakietów. Przejęcia zrealizowane zostały przez Bonus-Diagnosta sp. z o.o., spółkę zależną PZU Zdrowie.

W związku z tak szerokimi możliwościami badania MRI, wskazania do jego wykonania są liczne. Rezonans magnetyczny pozwala na obrazowanie wszystkich tkanek i narządów organizmu jednocześnie, a w niektórych przypadkach także ich funkcji. Szczególnie przydatny jest w diagnostyce chorób ośrodkowego układu nerwowego, chorób kręgosłupa, układu ruchu, śródpiersia, układu krążenia, jamy brzusznej i miednicy.

PZU Zdrowie jest jednym z największych operatorów medycznych w Polsce ze 130 placówkami własnymi i 2200 partnerskimi w 600 miastach w Polsce oraz z własną siecią pracowni diagnostyki obrazowej i centrum telemedycznym. Poza pakietami indywidualnymi, oferuje opiekę medyczną dla firm. Jest również świadczeniodawcą w ramach ubezpieczeń zdrowotnych Grupy PZU.