Onkorodzice.pl to obszerna, rzetelna baza wiedzy na temat nowotworów dziecięcych, z której mogą korzystać zarówno rodzice, jak i środowisko medyczne. Zawiera uporządkowane  i zweryfikowane informacje, których najczęściej poszukują opiekunowie chorych dzieci. Ma ułatwić wzajemny kontakt osób znajdującymi się w podobnej sytuacji. To także przestrzeń do wspólnych działań dla lekarzy i organizacji pozarządowych  związanych z onkologią dziecięcą. 

Dobra współpraca tworzy dobre projekty. Jako rodzic, który sam towarzyszył w leczeniu własnego dziecka dumna jestem, że my rodzice jesteśmy siłą, która daje oparcie naszym dzieciom, ale i też nam samym. Z tej siły rodziców powstał portal Onkorodzice.pl, efekt połączenia różnych kompetencji, wiedzy i potencjału świata nauki – mówi Jolanta Czernicka-Siwecka, prezes Fundacji ISKIERKA, która jest opiekunem portalu. 

To, że PZU Zdrowie mogło się przyczynić do powstania tak potrzebneg i wyjątkowego miejsca, jakim jest portal Onkorodzice.pl, to dla mnie i dla naszej organizacji ogromny zaszczyt. W Polsce co roku diagnozowanych jest około 1100-1200 nowych zachorowań na nowotwory u dzieci. Ta diagnoza zazwyczaj przychodzi niespodziewanie i pozostawia rodziców w poczuciu bezradności i strachu. Portal zapewnia ścieżkę postępowania dla opiekunów małego pacjenta, która pomaga odnaleźć się im w nowej, trudnej rzeczywistości – mówi Anna Janiczek, prezes Zarządu PZU Zdrowie SA.

Zrozumienie choroby jest kluczowe w procesie leczenia, ponieważ ułatwia komunikację rodziców z lekarzami i dzieckiem. Wiedza pomaga oswoić lęk przez niezbędnymi  zabiegami, pozwala przygotować się na potencjalne skutki uboczne procesu leczenia oraz odnaleźć się w szpitalnej przestrzeni. Dlatego na portalu można znaleźć między innymi informacje na temat:

  • rodzajów nowotworów dziecięcych, wraz z diagnostyką, objawami i leczeniem;
  • profilaktyki chorób nowotworowych u dzieci, czynników ryzyka, badań, jakie warto wykonywać regularnie oraz objawów, które powinny wzbudzić czujność onkologiczną rodziców;
  • listy ośrodków specjalistycznych i poradni, dane kontaktowe konsultantów wojewódzkich;
  • słowniczek terminologii, która funkcjonuje na oddziałach szpitalnych wśród personelu medycznego, jak i rodziców, którzy są na dalszych etapach leczenia;
  • historie dzieci wyleczonych, które są najlepszym przykładem na to, że współczesna onkologia dziecięca daje duże szanse na wyzdrowienie;
  • pomocy psychologicznej, socjalnej i terapeutycznej dla całej rodziny. 

Informowanie o trudnych sprawach w sposób empatyczny i zrozumiały to główne założenie portalu, który  będzie stale rozwijany, tak, aby znalazły się w nim wszystkie aspekty onkologii dziecięcej. 

Więcej informacji: https://www.onkorodzice.pl/