Zarząd spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że 3 marca 2021 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu PZU Zdrowie S.A. nr UZ/22/2021 plan połączenia spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna ze spółką Polmedic sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (spółką przejmowaną) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Polmedic sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę przejmującą PZU Zdrowie S.A. (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości. 
Uzgodniony z Polmedic sp. z o.o. plan połączenia znajduje się tutaj.