Celem raportu jest opracowanie kompleksowego obrazu rynku start-upów medycznych w Polsce w 2021 roku. Zebranie najważniejszych informacji o firmach medtech na różnych poziomach rozwoju ułatwi zawierania efektywnych partnerstw pomiędzy start-upami, a inwestorami, podmiotami leczniczymi oraz pozostałymi partnerami i klientami końcowymi. Docelowo wpłynie to na jakość i dostępność usług, umożliwiając pacjentom korzystanie z najnowszych technologii medycznych oraz metod terapeutycznych.

W pierwszym etapie badania 91 proc. startupów wskazało, że pandemia COVID-19 wpłynęła na ich działalność umiarkowanie lub znacznie. Mogła również mieć wpływ na zakres ich działalności - w porównaniu z zeszłorocznym raportem, większy procent startupów oferuje rozwiązania telemedyczne (52 proc. vs. 46 proc.) oraz sztucznej inteligencji (43 proc. vs. 30 proc.). 

Z dotychczas zebranych danych wynika, że sektor medtech zauważalnie się rozwija - aż 61 proc. respondentów wskazuje, że ich organizacja jest na etapie komercjalizacji lub ekspansji, w porównaniu do 56 proc. startupów z zeszłego roku. Powtarzalny przychód ze sprzedaży jest deklarowany przez 42 proc. (edycja I) i 43 proc. (edycja II) respondentów. 

Tylko 37 proc. startupów deklaruje poziom finansowania niższy niż 1 mln zł, a finansowanie powyżej 10 mln zł dotyczy 15 proc. respondentów. Jednocześnie prawie dwa razy więcej startupów w porównaniu z zeszłym rokiem deklaruje finansowanie działalności ze środków własnych.

Instytucje, z którymi startupy współpracują najczęściej to szpitale (67 proc.). Z inwestorami współpracuje nieco ponad połowa respondentów, natomiast tylko 23 proc. i 22 proc. deklaruje kooperację odpowiednio z akceleratorami i inkubatorami. 

Prawie wszyscy respondenci już są lub chcą być obecni na rynkach zagranicznych. Niestety zmniejszyła się liczba startupów, które rejestrują przychód ze sprzedaży zagranicznej – 16 proc. vs. 22 proc. przy jednoczesnym zachowaniu podobnego odsetka respondentów mających podpisane umowy komercyjne z klientami zagranicznymi (16 proc. i 15 proc.). 

Polskie startupy medyczne bez kompleksów spoglądają na globalny rynek. Tylko 2 proc. nie ma w planach ekspansji zagranicznej. Telemedycyna, AI, machine learning to obszary, które z powodzeniem mogą stać się naszym „towarem” eksportowym. PZU Zdrowie chętnie podejmuje współpracę z rodzimymi firmami technologicznymi, których rozwiązania wspierają procesy leczenia i obsługi naszych pacjentów. Jednym z nich jest program do rozpoznawania udaru mózgu w badaniach tomografii komputerowej, który wdrożyliśmy w naszych centrach diagnostyki obrazowej z firmą BrainScan. Model AI został opracowany w oparciu o dane z 40 tysięcy badań z naszych pracowni. Dzięki niemu czas wykonania opisu, w razie wykrycia udaru, zostaje skrócony z kilku godzin do nawet kilku minut i pozwala na szybkie udzielenie pomocy pacjentowi. Wierzę, że inicjatywa taka jak Top Disruptors in Healthcare wzmocni synergię polskich startupów i sektora opieki medycznej – komentuje Anna Janiczek, prezes Zarządu PZU Zdrowie.

Z szerszym zakresem statystyk i końcowymi wynikami będzie można zapoznać się po oficjalnej publikacji raportu w czerwcu  podczas konferencji “AI w zdrowiu”. Partnerami głównymi raportu są: EIT Health, PZU Zdrowie, AstraZeneca i Google for Startups. Partnerami wspierającymi są: Honeywell i Kancelaria DZP.

Startupy, które chciałyby wziąć udział w drugiej części raportu  zapraszamy do kontaktu z: Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca PFSz, ligia.kornowska@pfsz.org, +48 690 875 075.
Termin nadsyłania odpowiedzi upływa z końcem marca. 


Źródło: Polska Federacja Szpitali oraz Stowarzyszenie Młodzi Menedżerowie Medycyny