Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce 8 stycznia w siedzibie PIU w Warszawie. Do nagrody PIU nominował Macieja Kołka Zarząd PZU. Odznakę „Zasłużony dla ubezpieczeń” Polska Izba Ubezpieczonych przyznaje osobom pracującym w branży lub zajmującym się naukowo problematyką i upowszechnianiem wiedzy o ubezpieczeniach, które przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 30 lat i jest organizacją zrzeszającą wszystkie zakłady ubezpieczeń w Polsce.

Maciej Kołek związany jest z Grupą PZU od 2003 roku. Od roku 2016 jest Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu odpowiedzialnym za funkcję kontrolingu w Grupie PZU, w szczególności proces planowania strategicznego i operacyjnego, raportowania zarządczego oraz na potrzeby GPW, kontroling spółek zależnych, kontrolę kosztów działalności bieżącej i projektów oraz biznesów ubezpieczeniowych. Pełni również funkcję członka Zarządu PZU Zdrowie odpowiedzialnego za obszar finansów.