Forum przeznaczone było nie tylko dla ubezpieczeniowców, ale także dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się działo w branży usług finansowych. Na spotkaniu omówione zostały tematy bardzo istotne dla połączonych rynków, bankowego i ubezpieczeniowego.

W jednej z dyskusji wziął udział Przez Zarządu - Sebastian Tabaka, który opowiedział o „Najważniejszych trendach w sektorze ubezpieczeń zdrowotnych” oraz zaprezentował krótki film o kiosku telemedycznym, czyli nowoczesnym gabinecie przyzakładowym. Panel dyskusyjny, w którym brał udział poruszał kilka kwestii: 

•    Oczekiwania klientów i potrzeby zdrowotne poszczególnych pokoleń
•    Technologia jako czynnik ułatwiający wdrożenie nowych usług
•    Zarządzanie zdrowiem pracowników
•    Niesprzyjające regulacje
•    Telemedycyna w ubezpieczeniach zdrowotnych - mobilne usługi zdrowotne
•    Ewolucja systemu ubezpieczeń zdrowotnych, rynek abonamentów medycznych

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań stojących przed branżą ubezpieczeniową.